Tầm nhìn chiến lược

  • Trở thành nhà cung cấp cát uy tín, vững mạnh
  • Thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành hàng hải theo định hướng phát triển kinh tế của toàn cầu hóa.
  • Xây dựng Đại Cát thành một công ty mạnh, đủ năng lực tham gia và hội nhập kinh tế trong khu vực và thế giới.
  • Tối đa hóa hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm làm ra.
  • Vận chuyển những chuyến hàng xuyên quốc gia một cách nhanh nhất và an toàn nhất.
  • Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.
  • Bảo đảm an toàn cho người, tàu, hàng hóa và môi trường